De grootste rivier

Jongens onder elkaar kennen het: wie heeft de grootste. Voor rivieren is die vraag wat lastiger te beantwoorden. In eerste instantie denk je bij “de grootste” aan de langste rivier en dan kom je al snel uit bij de top vier: Amazone, Nijl, Yangtze en Mississippi. Allemaal langer dan 6000 km, wat overeenkomt met de afstand van Amsterdam naar Nairobi, of naar New York of ruim drie keer naar Madrid.

Maar, het kenmerk van een rivier is water (in management taal: de core-value). De grootste rivier is dus eigenlijk de rivier die het meeste water afvoert. Als we naar dat plaatje kijken, zien we de Amazone met stip op nummer één. De Nijl, die de één na langste rivier ter wereld is, komt als het gaat om afvoer pas ergens op de 40e plaats met zo’n 5100 kubieke meter per seconde.

Afvoer zegt echter ook niet alles, aangezien het hier gaat om de afvoer bij de monding van de rivier. Je zou dus eigenlijk ook kunnen kijken naar het totale gebied waar het water vandaan komt, het zogenaamde stroomgebied. En wederom voert hier de Amazone de lijst aan met maar liefst 7.000.000 vierkante kilometer; 175 keer de oppervlakte van Nederland!

En hoe staat het dan met onze “eigen” Rijn? Komen we nog een beetje in de buurt van de grootste? Helaas, op gebied van “langste” staan we ergens op de 130ste plaats met 1200 kilometer. Ook qua afvoer en stroomgebied hoort de Rijn bij de kleinere rivieren met een 53ste en een 73ste plaats.

Tot slot. Statistieken over rivieren zijn niet éénduidig en zelfs wetenschappers vliegen elkaar in de wetenschappelijk haren. Zo is er nog steeds een dispuut of de Nijl of de Amazone de langste rivier is. Ach, jongens weten het al eeuwen: wie nu echt de grootste heeft zal nooit duidelijk worden…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *